Reverzna osmoza Aqua_A Slika 1

Reverzna osmoza Aqua_A

Reverzna osmoza Aqua_A je aparat za pripravo dializne vode. Predstavlja srce dialize.

Aqua_A je lokalna naprava za pripravo ultračiste vode. Naprava za reverzno osmozo pripravlja predhodno obdelano mehko vodo v zelo razsoljeno čisto vodo, imenovano tudi permeat. Eventuelno lahko priklopite dodatne, kakovostno izboljšujoče module. Končno tekočino lahko uporabljate za izvajanje dialize ali za proizvodnjo koncentratov.
Naprava za reverzno osmozo mora biti postavljena v suhem prostoru, kjer je malo prahu. Upravljavec je odgovoren, da se načrtovane vrednosti mešalne naprave za reverzno osmozo ujemajo z zahtevami ostalih uporabljenih komponent. To še posebej velja za sistemske komponente, kot so ocevje permeata in dializni aparati. Ker je celotni sistem sestavljen iz posameznih sistemov, nosi upravljavec odgovornost za celotni sistem.

Aqua_HT je razširitveni modul za reverzno osmozo Aqua_A, ki jo lahko izberemo kot dopolnilno komponento, da bi dobil napravo za proizvodnjo vroče vode (caa. 85 0 C). Modul ne spreminja obstoječih funkcij ali obratovalnih faz Aqua_A, ampak jih samo dopolnjuje. Dodatne funkcije oz. obratovalne faze so naslednje:
– Vroče čiščenje Aqua_A  membran (vroče čiščenje membran),
– Vroče čiščenje ocevja (vroče čiščenje ocevja) ter
– Integrirano vroče čiščenje, to pomeni odvzem vročega permeata za dializne aparate ob koncu faze za ohranjanje temperature pri vročem čiščenju ocevja.

© Nefrodial d.o.o. | Izdelava spletne strani